Svindla ved å knusa bilvindauge

Ein 22-åring er i Sunnhordland forhøyrsrett dømt til 45 dagar fengsel, 30 av dei på vilkår, for forsikringssvindel og for falsk politimelding.