Til aksjon mot henvisningsordningen

Kronisk syke trenger ikke henvisning for å komme til spesialist, før neste sommer. Men spesialistene benytter bevisst anledningen til å bruke henvisningssystemet, for å vise hvor tungvint ordningen er.