Prissjokk i private barnehager

Foreldrebetalingen i barnehager kan komme til å stige med 1000 kroner pr. måned fra årsskiftet. Årsaken er omlegging av de offentlige tilskuddsordningene.