Hakkespett gjekk til åtak på huset

Etter at den ivrige hakkespetten hadde laga fire hol i veggen hos Kate Paulsen, var det nok. Ho skaffa seg fellingsløyve på den sjeldne fuglen. Men då stakk den av.