Promillering rundt Bergen

Politiet har i dag promillekontroller i alle innfartsårer til Bergen. Både privatbiler, drosjer og busser i rute blir kontrollert. Og du lurer gjerne på hvor de står?