Geco Sapphire tømmes for vann

Selve hevingen av "Geco Sapphire" er fullført. Nå gjenstår det bare å tømme seismikkskipet for sjøvann.