- Leieboere som ber om brannsikring kastes på gaten