Samboere "rettsløse" etter dødsfall

Samboere risikerer å havne i store økonomiske problemer, når den ene av partene dør.