Ny sjanse for Ålvik-smuglar

57-åringen frå Stord som er dømt for deltaking i den omfattande spritsmuglinga i Ålvik i 1997 og 1998, får straffeutmålinga vurdert på nytt. Det har kjæremålsutvalet i Borgarting lagmannsrett avgjort.