Bergensstiftelse hjelper krigsbarn

Krigsrammede barn skal få et bedre tilbud takket være stiftelsen Barn og krig (The Children and War Foundation). Senter for Krisepsykologi i Bergen har en sentral rolle.