Myk, syk og mistrodd

Det kan straffe seg å være kvinne. Ryggsyke kvinner risikerer å bli gående lengre uten behandling, fordi leger og andre behandlere ikke alltid forstår at hun er like syk som en krokrygget mann.