- Klasserommet er pill råttent

Næringsmiddeltilsynet mener to av klasserommene på Rossland skule ikke egner seg som oppholdsrom for mennesker, men kommunen vil ikke stenge rommene. Nå tar foreldrene tatt affære og holder barna hjemme fra skolen.