Sultanatet av Oman er med som sponsor av The Tall Ships Races. Sponsoratet består i å gi støtte til ungdommer som er interessert i seileropplæring, og gjør at disse kan delta i etapper under seilasen.

oman.jpg

Støtten kommer via Sail Training International (STI), som eier arrangementet.Kommunikasjonssjef i Amnesty International, Ingvild Gjone Lyberg, beskriver Oman som et arvelig monarki, hvor sultanen er både lovgiver og utøvende makt.

- Han sitter på all makt, og det er et eneveldig diktatur. Det følger ofte ikke med mange rettigheter med et slikt system.

Mange brudd

SULTAN: Qaboos bin Said al Said er eneveldig monark i Oman.

Det største problemet i Oman er den lange historien med å kneble alt av offentlig kritikk (se faktaboks).- Vi har også avdekket tilfeller av grov tortur. Strafferetten bygger på sharialoven, og det er veldig diskriminerende lover som særlig går ut over kvinner.

Lyberg sier de ser flere eksempler der «regimer med tvilsomme politiske styresett prøver å skaffe seg goodwill, eller male seg pene, ved å støtte ukontroversielle idretts— eller kulturarrangementer». Amnesty International ville imidlertid vært mer kritiske om pengene gikk direkte til arrangøren.

- Da hadde vi spurt arrangøren om de virkelig ser seg tjent med å være en del av Omans PR-kampanje. Dette går til unge folk som får seileopplæring, og vi mener at hver enkelt person ikke skal bære ansvar for det Oman står for. Men arrangøren bør være klar over hvem de samarbeider med, og hva de står for. De må gjerne ta kontakt med oss, så skal vi være behjelpelig med informasjon.

Ingen debatt

Knut Western, styreformann i Sail Training International, sier sultanen i Oman har startet et tidsbegrenset fond for ungdommer som skal få seileropplæring. Det går til ungdommer i alle land, uavhengig av kjønn og religion.

Omfanget av sponsoratet er han usikker på, men sier det er snakk om mellom 100 og 120 ungdommer som sponses hvert år. Ofte kan det dreie seg om 5000 kroner pr. ungdom. I retur ønsker bare sultanatet en rapport fra ungdommene. Western sier dette er en mesenvirksomhet fra sultanen personlig.

- Hva tenker du om at STI sponses av det som kalles et diktatur?

- Jeg må bare svare at STI er en nøytral, upolitisk organisasjon, som er non-profit. Vi tar ikke stilling til politikken i det enkelte land. Det ville vært rart om vi tok stilling til konflikten mellom Ukraina og Russland, for eksempel.

- Har det vært en debatt rundt dette sponsoratet?

- Ikke meg bekjent. Tvert om, det er et meget sjenerøst, filantropisk tilbud.

Maritim tradisjon

Seniorforsker Anne Katrine Bang ved CMI i Bergen er ikke overrasket over at Oman er med å sponse slike arrangementer.

- De har en lang sjøfartshistorie, og er opptatt av å profilere seg som en maritim nasjon.

Bang sier mange av Gulfstatene driver med slik mesenvirksomhet for å renvaske sitt rykte. Når det gjelder å sponse skipsarrangementer, mener hun imidlertid at sultanen har andre ting enn dette i tankene.

- Rent prinsipielt bør man ikke ta imot penger fra disse som i realiteten er diktaturer. Men igjen, det er relativt dette, og dette med skipstrening er nok noe som ikke bare handler om å sponse for å renvaske seg.