Byggjer fastlandssamband til Ytre Gulen

Det blir byggjestart på fastlandssambandet til Ytre Gulen neste år. Vegen skal stå ferdig i 2005.