Helsetopper planlegger lovbrudd

En alvorstynget forsamling sitter på Voss og konspirerer. Lederne i Helse Bergen planlegger hvilke lover i Helseloven de skal bryte.