Ridetrener fra Hordaland dømt til fengsel for overgrep mot tidligere elev

Må også betale oppreisningserstatning til den nå voksne kvinnen.

Publisert Publisert

Rettssaken mot ridetreneren startet i Bergen tingrett for snart to uker siden.

Han sto tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en av sine tidligere elever før hun var fylt 16 år – og for å ha skaffet seg seksuell omgang med henne «ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.»

Strafferammen for begge forholdene er «inntil seks års fengsel».

— Helt uskyldig

Aktor i saken, politiadvokat Eli Valheim, sier hun i retten gikk bort fra det første forholdet, det som gjaldt seksuell omgang med barn under 16 år.

— For det punktet ble det lagt ned påstand om frifinnelse. For det andre forholdet la jeg ned påstand om domfellelse, skriver Valheim i en e-post til BT.

Les også

Ridetrener anmelder politiet

Ifølge BA var aktors straffeforslag fengsel i ett år og ti måneder, med ti måneder som betinget straff. Samme avis skrev også at mannen i retten nektet for noe avhengighetsforhold, og at forsvareren hans krevde full frifinnelse.

Ridetreneren, som ble anmeldt i februar 2013, har hele tiden nektet for at han har gjort noe straffbart. Han har forklart at forholdet til kvinnen var frivillig, og at hun var over den seksuelle lavalder.

Etter anmeldelsen gikk det nesten ett år og fire måneder før han ble avhørt med status som siktet.

I mars i år sa ridetreneren til BT at han ville ha saken ut av verden så fort som mulig.

— Jeg er helt uskyldig, og jeg er veldig lei meg på alles vegne for at saken har oppstått. Det er bare tapere her. Nå håper jeg saken får et riktig utfall til slutt, sa han i intervjuet.

Han betegnet saken som en stor belastning både for seg selv og for familien.

Dom: «Meget omfattende misbruk»

Fredag ettermiddag kom dommen i saken. Retten legger til grunn at den seksuelle omgangen mellom de to varte i seks år.

«Oppsummert finner retten det bevist at det er snakk om et meget omfattende msibruk over seks år», heter det i dommen.

Fornærmede i saken, en nå voksen kvinne, har ifølge retten ikke klart å angi omfanget av den seksuelle omgangen.

I dommen kommer det frem at hun blant annet har forklart dette: «Ved enhver anledning som bød seg» og at «det var et evigvarende prosjekt».

«Overmaktposisjon»

Ridetreneren frifinnes for seksuell omgang med barn under 16 år. Men han dømmes for å ha utnyttet både stilling og avhengighetsforhold for å skaffe seg seksuell omgang.

Retten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte hadde et forsett om «at han oppnådde seksuell omgang ved et alvorlig misbruk av sin overmaktposisjon.»

Dommeren i saken peker blant annet på jentens «spesielle sårbarhet ved at hun var så ung» - og at hun oppfattet som sin «eneste mulighet til å lykkes som rytter å ha et godt forhold til tiltalte».

Strengere enn politiet

Straffen er av tingretten satt til fengsel i to år og tre måneder, ni av dem betinget. Altså strengere enn aktors straffeforslag.

Mannen dømmes også til å betale 150.000 kroner i oppreisning til den nå voksne kvinnen.

Publisert