Ransbølge mot prostituerte kvinner

To maskerte menn har i den siste måneden gjennomført tre svært grove ran mot prostituerte kvinner i Bergen. - Snart dreper de oss, sier en av kvinnene.