- Boliglånet kan bli dyrere

Selv om Norges Bank setter ned sin rente kan rentene på ditt boliglån likevel komme til å stige.

Publisert:

KAN BLI OVERRASKET: - Alle spår at styringsrenten fra Norges Bank kommer til å bli satt ned på grunn av økende problemer i norsk økonomi. Boliglånskunder kan likevel bli overrasket med en renteoppgang, sier investeringskonsulent Ernst Hagen i rådgivingsselskapet Gabler AS. FOTO: ØRJAN DEISZ

— Årsaken er rett og slett at prisen bankene må betale for kapitalen de låner ut igjen til boliglånskunder har steget med inntil 0,5 prosentpoeng. Dette vil boliglånskundene merke fremover dersom renteøkningen blir varig, sier investeringskonsulent Ernst Hagen i det uavhengige rådgivingsselskapet Gabler her i Bergen.

Les også

Les også

- Folk bør uroe seg for jobben

Lever sitt eget liv

Hagen minner om at Norges Bank ikke styrer renten alene.

— I tillegg til deres påvirkning lever også rentemarkedet sitt eget liv. Og i løpet av september har rentene på såkalt OMF obligasjoner steget med inntil 0,5 prosentpoeng. Og det er i stor grad disse obligasjonene bankene bruker for å hente inn kapital til sine boliglån, sier Hagen.

Han trekker frem flere årsaker til at renten i obligasjonsmarkedet har steget.

Dyrere for kommunene

— En utløsende faktor var at Kommunalbanken satte opp renten til kommuner samtidig som den låner ut mindre penger, sier Hagen.

Kommunalbanken må i likhet med andre banker øke sin egenkapital for å nå myndighetenes krav. Finansminister Siv Jensen har imidlertid ikke ønsket å bidra med mer penger og i stedet pålagt banken å hene inn mer egenkapital gjennom økt inntjening. Det betyr økte renter til kommunene, som nå velger andre finansieringskilder som obligasjonsmarkedet. Dermed er kommunene med å presse opp rentene i obligasjonsmarkedet og innlånskostandene til bankene.

Uansett om det er bevisst eller ikke fra regjeringens side kan denne styringen av Kommunalbanken føre til at rentene på boliglån strammes til, mens rentene til næringslivet ikke berøres av dette. Det er ganske sikkert noe regjeringen uansett er fornøyd med.

Les også :

Les også

Norges Bank setter ned renten

Venter større tap

Hagen mener også krisen i oljeindustrien vil slå inn i høyere lånekostnader for bankene.

— Krisen i oljenæringen øker rett og slett faren for tap på boliglån, slik at bankene må betale en høyere rente på kapitalen som de henter inn for videre utlån til boligeierne. Når internasjonale renter også har hatt en økning siden sommeren, gir dette en ekstra smitteeffekt.

Hagen minner også om at finansinstitusjonene står foran store endringer i regelverket. Det har igjen fått betyning for prisingen av risko og rentene i obligasjonsmarkedet.

Kan ta tid

Hagen tror imildertid det kan ta tid før de øktene rentene i obligasjonsmarkedet slår ut for Kari og Ola. Først og fremst fordi det kun er ny kapital som bankene henter inn som rammes.

— Det er også grunn til å tro at konkurransen om boliglånene vil hardne til og presse prisene når bankene etter hvert har skaffet seg nok egenkapital.

Investeringseksperten minner om at bankene har vært nødt til å øke sine overskudd for å nå myndighetenes egenkapitalkrav.

Men nå er målene snart nådd, og det kan bety lavere rentemargin for bankene.

Derfor kan det ta tid før de økte innlånskostnadene til bankene slår ut i høyere boligrente til folk flest, tror Hagen.

Publisert: