Nygårdsparken i Bergen har i flere tiår huset byens rusmisbrukere, og var Nord-Europas største, åpne, russcene før den ble stengt i fjor, skriver P4.

I 2013 vedtok byrådet i Bergen et omfattende oppussingsprosjekt av parken.

Flere rusinstitusjoner mente nedleggelsen ville føre til økt forekomst av overdoser og dødsfall. Men tall fra Helse Bergen viser at overdoseutrykningene er redusert med 40 prosent siden 2011.

— Erfaringene er positive. Vi registrerer færre overdoser og dødsfall relatert til overdoser, sier politistasjonssjef ved Bergen politistasjon, Olav Valland.

Politiets uttalelser faller ikke i god jord hos lavterskeltilbudet Strax. Daglig leder Hugo Torjussen advarer om større mørketall.— Vi frykter at dette vil føre til flere tilfeller av rusmisbrukere som tar en overdose, og som ikke er like lett å oppdage, sier han.

Strax-huset begynte i oktober i fjor å føre statistikk etter at de opplevde en voldsom økning i dødsfall relatert til rus.

— I løpet av tre måneder fra oktober i fjor til januar i år har 17 personer dødd som følge av rusmisbruk. Det er uvanlig mange og bekymrer oss. Folk slutter ikke å ruse seg selv om store ansamlingsplasser blir oppløst, avslutter han.