Verdens første undervanns våtgasskompressor gjøres nå klar for installering og drift fra Gullfaks-feltet. Kompressoren skal sikre milliardinntekter for Statoil ved hjelp av økt utvinning fra Gullfaks.

— Innføring av havbunn våtgasskompresjon vil øke utvinningen fra Gullfaks Sør Brent-reservoaret med 22 millioner fat oljeekvivalenter. Når reservoartrykket i brønnen faller under et kritisk nivå, bidrar kompressoren til å utvinne flere ressurser og dermed opprettholde høy gassproduksjon. Med den nye teknologien kan utvinningsgraden økes fra 63 til 73 prosent på Gullfaks C, forklarer Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Kompressorstasjonen er 40 meter lang, 70 meter bred, 12 meter høy og veier til sammen over 950 tonn. Systemet skal nå plasseres på 135 meters dyp, og vil bli koblet på eksisterende rørsystemer 15 kilometer fra Gullfaks C. Arbeidet med å klargjøre installasjonen begynner allerede på torsdag, mens selve installeringen starter i midten av april. Arbeidet ferdigstilles i august, og kompressoren skal være i full drift fra fjerde kvartal i år.

Siden oktober i fjor har hundre ansatte har vært i sving på OneSubsea sitt anlegg på Horsøy, hvor kompressoren har gjennomgått omfattende testing.

— Det er ikke den ting vi ikke har testet, sier Mads Andersen, direktør for prosessystemer i OneSubsea.

«Made in Hordaland»

Arbeidet med å utvikle kompressoren startet allerede i 2008. Selve kompressoren er utviklet i samarbeid med OneSubsea, og store deler av hele kompressorstasjonen er bygget hos leverandører og underleverandører på Vestlandet og i bergensregionen.

Utstyret er basert på eksisterende teknologi fra Frank Mohn, og våtgasskompressoren, selve «hjertet i systemet», er produsert av Frank Mohn på Flatøy. Stålarbeidet på kompressorstasjonen er gjort av RadøyGruppen, og alt sveise- og rørarbeid er utført av Luster Mekaniske Industri.

— Kompressoren er en svært komplisert enhet som leverer et enkelt og fleksibelt resultat. Det er et utrolig spennende prosjekt som vi har store forventninger til. Det er ekstra gøy at både utvinning, produksjon og testing er gjort lokalt, og vi er stolte av å kunne si at nesten hele prosjektet er «Made in Hordaland», sier Øvrum.

Utviklingen av denne type subseainstallasjoner er milepæl innen undervannsteknologien, og det knytter seg stor spenning til konseptet.

— Da vi startet med kompressorer på slutten av 80-tallet, ble det nesten sett på som en umulighet. Omtrent 20 år etter, skal verdens første undervanns våtgasskompressor settes i drift. I tillegg er den utviklet lokalt, med lokal teknologi. Det er vi ekstra stolte av, sier Håkon Grimstad, viseadministrerende direktør i OneSubsea.

Ønsker å utvide til flere felt

Øvrum utelukker ikke at vi kan få se slike vågasskompressorere både på nye og eksisterende felt, og hun forteller at det jobbes med å identifisere flere kandidater for våtgasskompresjon. Ifølge Øvrum vil dette øke lønnsomheten i prosjektet ytterligere.

— Vi har stor tro på denne fremtidsrettede teknologien. I tillegg til bedre utnyttelse av ressursene, er den svært kostnadseffektiv og kan bidra til lengre levetiden på felt. Vi håper at vi snart vil kunne benytte denne teknologien på flere felt, sier Øvrum.

Også Mads Andersen, direktør for prosessystemer i OneSubsea, er optimistisk. Han har tro på at verdens første undervanns våtgasskompressor fra Gullfaks-feltet vil åpne mange muligheter.

— Vi er allerede i dialog med andre oljeselskaper som er svært interessert i denne banebrytende teknologien utviklet her på Vestlandet, røper han.