• OPERATØREN: - Bilister må nok forberede seg på at det kan bli en del kø enkelte steder under påskeutfarten. Spesielt er fergesambandene spesielt utsatt, sier Eli Solberg, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen. FOTO: GIDSKE STARK

Hun overvåker trafikken

Etter 37 år som trafikkoperatør, er Eli Solberg godt over snittet opptatt av trafikkbildet. Nå forbereder hun seg på den store påskeutfarten.