Vei på Os sperret etter granatfunn

Politiet sperret av veien ved Ulven leir etter at det ble funnet en skadet granat i leiren.