Men ingen innrømmer at de eier fisken. Fiskeridirektoratet fikk de første tipsene om rømt storlaks allerede første uken i januar — og før stormen «Nina». Eieren er etterlyst, men ingen har svart.

På den vesle flytebryggen på Nernes ved Mundheim strømmer fiskerne til med store fangster av rømt laks. Verdens største oppdrettsselskap, Marine Harvest, betaler dusør på 500 kroner for hver laks fiskere klarer å ta etter at det rømte 18.000 laks fra selskapets anlegg i Høysteinen i Kvinnherad.

Vanligvis fisker vi etter torsk, men nå er det mest oppdrettslaks som går i garnet.

I merden var det fisk med en snittvekt på 2,8 kilo. Men på kaien står fiskere med bøtter og kasser med oppdrettslaks også av en helt annen størrelse.

— Vi tok laksen på fjordagarn. Vanligvis fisker vi etter torsk, men nå er det mest oppdrettslaks som går i garnet, sier Johannes Femsteinevik. Garnene står på Hatlestrand lenger ute i fjorden - sør for fergekaien på Gjermundshamn.

Mange over fem kilo

Femsteinevik har de siste ukene tatt mellom 40 og 50 oppdrettslaks. Og nå har han møtt frem på kaien for å få lønn for strevet.

Hallvard Moss kommer kjørende med tunglastet bil fra Ølve, enda lenger ute i Hardangerfjorden. Han har tatt 57 oppdrettslaks, og flere av storfiskene er på rundt fem kilo.

— Vi har alltid fått oppdrettslaks i garnene, men disse enorme mengdene er spesielle, sier Moss.

Miljø- og kvalitetssjef Ingrid Lundamo i Marine Harvest er overrasket hvor mye storlaks som er tatt. Hun vet ikke hvor den kommer fra.

Selskapet startet først gjenfiske etter sin egen laks, men da mange fiskere meldte om at de også fikk helt andre størrelser, åpnet de for å ta imot all oppdrettsfisk.

— Vi betaler for fisken som stammer for vårt eget anlegg. All annen fisk belastes havbruknæringens nystiftede miljøfond, sier Lundamo.

Et mysterium

I løpet av de tre siste mandagene har Marine Harvest hentet inn til sammen 1439 rømt laks fra fiskerne i Hardangerfjorden:

29 fisk har hatt vekstklassen under 1,5 kilo, 1107 fisk har hatt vektklasse mellom 1,5 og 3,5 kilo, mens 330 har hatt vektklasse over 3,5 kilo.

Det store mysteriet er hvor laksen som større enn dette kommer fra.

— Vi er avhengig av at oppdretterne selv melder fra. Derfor har vi også oppfordret næringen om å sjekke sine anlegg. Fremdeles har vi håp om at eierne melder seg, sier seniorrådgiver Hans Haddal i Fiskeridirektoratet.

Rømmingen fra Marine Harvest skjedde 16. desember og selskapet har rapport om antall og størrelse. To andre anlegg har meldt om rømming etter stormen - Eide Fjordbruks anlegg på Hågardsneset og på Brandaskuta. Det er uklart hvor mye laks som har rømt fra disse, men Haddal regner med at laksen mellom 0,5 og ett kilo kan knyttes til Brandaskuta. Fisk mellom 2,5 til 3,5 kilo kan forløpig knyttes til Høysteinen, mens fisk litt over fire kilo i snitt kan knyttes til Hågardsneset. Men storlaksen er det ingen som vet noe om.

Ukjent antall rømt laks

— Hvor mye rømt laks finnes nå egentlig i Hardangerfjorden?

— Det kan jeg ikke svare på. Vi forholder oss til det oppdretterne melder inn og tips fra publikum, sier Haddal.

Forskningssjef Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet bekrefter at det er ytterst vanskelig å anslå antall rømt fisk.

— Oppdretternes tall er en ting, men vi har også funnet en god del fisk i elvene som har rømt da de var smolt.

— Kan den rømte storlaksen spores tilbake til rett anlegg?

— Om Fiskeridirektoratet ønsker det kan vi foreta genetisk sporing. Metoden vår er ikke hundre prosent sikker, men kan gi noen svar, sier Taranger.