• SIKRET FJELLET: Mannskap fra Mesta har jobbet i nesten 100 meters høyde med å sikre fjellet. FOTO: Njål Farestveit / Statens vegvesen

I dag åpner Fanafjellet

Fv 163 har vært stengt i over en uke.