I 2013 måtte Kvam betale for 100 dagbøter grunnet pasienter som ble liggende på overtid da de egentlig var utskrivingsklare. I fjor steg tallet til 400 døgn.

Det merkes på kommuneøkonomien. Fra 2012 til 2014 vokste regningen fra 88.000 til 1,7 millioner kroner, ifølge tall fra Helse Bergen.

— Kapasiteten har vært for liten og vi har sett det for sent. I fjor prøvde vi å kompensere med å legge to personer per rom på vår rehabiliteringsavdeling, men det viser seg ikke å være tilstrekkelig. Vi klarer rett og slett ikke å få tatt imot pasientene, sier ordfører i Kvam, Asbjørn Tolo.

Hopet seg opp

Pasienter som egentlig skulle ha vært på sykehjem ble lagt inn på rehabiliteringsavdelingen. Da klarte ikke rehabiliteringsavdelingen å ta imot pasienter fra sykehuset som trengte rehabilitering før de kunne komme seg hjem eller til sykehjem, og dermed hopet pasientene seg opp hos Helse Bergen.

— Situasjonen er ugunstig både for helseforetaket og kommunen, og vi er enige i at vi ikke har klart å følge opp, sier Tolo.

Tre millioner

Han forsikrer at arbeidet med å bygge opp sykehjemskapasiteten starter umiddelbart og at kommunen har konkrete planer.

— Vi ønsker å etablere midlertidige bygg som avlastning, og på lengre sikt få bygd opp kapasiteten. Derfor har vi lagt inn cirka tre millioner kroner ekstra i budsjettposten for helse og omsorg, sier han.