— Hvis du ser på tegningene, ser det ikke ut som en brakkeskole, slik mange kaller det. Jeg tror det blir ordentlig fint, sier prosjektleder i etat for utbygging i Bergen kommune, Geir Garlid.

Erstatningsskolen skal i første omgang avlaste Varden barneskole i 2015, Damsgård barneskole i 2016 og Holen barneskole i 2017. Byggearbeidet i Dag Hammarskjölds vei 7, starter i februar, og skal ifølge entreprenørene stå klart allerede ved skolestart i år. Skolebrakken skal kunne huse 400 elever over 3 plan og 5000 kvadratmeter, og har en samlet prislapp på 100 millioner kroner.

Ifølge Bergen kommune sine hjemmesider skal bygget fylles med fasiliteter som bibliotek, forskerrom, formingsverksted, hvilerom og teknisk rom.

Skal stå i 15 år

— Skolebygget blir stående i 15 år, så det er litt misvisende å kalle det en midlertidig skole, sier Garlid.

Han forteller at Lynghaugparken kommer til å bli brukt som avlastningslokaler for mange renoveringstrengende skoler de kommende årene.

I november 2014 skrev BT at hver fjerde skole i Bergen ikke har helseverngodkjenning. Denne godkjenningen krever blant annet et godt inneklima, moderat støynivå og fravær av mugg. Erstatningsskoler må følge de samme forskriftene.

Lengre transport

Elevene ved Damsgård barneskole skal flytte inn i Lynghaugparkens lokaler januar 2016. Rektor ved Damsgård, Elin Hannevik, tror flyttingen vil gå greit.

— Noen foreldre har uttrykt bekymring over lengre skoletransport når elevene flyttes til Lynghaugparken, men det vil bli satt opp busser, forteller Hannevik til BT.

Rektor ved Holen barne- og ungdomsskole, Inger Marie Tørresdal, sier flyttingen er såpass langt frem i tid, at tilbakemeldinger fra foreldre har foreløpig latt vente på seg.

Lynghaugparken bygges av Skanska Husfabrikken.

RAMBØLL OG HUSFABRIKKEN: Selskapet Rambøll står for tegningene av skolebygget, mens Skanska Husfabrikken har fått i oppgave å bygge komplekset. Foto: Arkitekt: Rambøll