• UROLIG: Adam Bodnar er ombudsmann for menneskerettigheter i Polen. I løpet av de tre siste årene har regjeringen innført endringer som har bidratt til å gjøre arbeidet hans vanskeligere. FOTO: Bjørn Erik Larsen

– EU bidrar til å bremse negativ utvikling i Polen

Polens medlemskap i EU er med på å bremse en urovekkende utvikling med tanke på demokrati og menneskerettigheter. Det mener Raftopris-vinneren Adam Bodnar.