• LIVREDDENDE POSER: Geir Strandenes viser frem en boks med filtrert fullblod, som er i ferd med å bli den nye standarden i akuttmedisin i stedet for saltvann. FOTO: Bjørn Erik Larsen

Blodig livredder

Geir Strandenes har gått i bresjen for en blodig og livreddende revolusjon. For det får han pris fra Helse Vest.