Legger ned tre Nav-kontorer i Bergen

Fra åtte til fem Nav-kontorer, foreslår byrådet og staten.

Publisert:

LEGGES NED: Det bør bli færre Nav-kontorer i Bergen, mener byråd Erlend Horn (V). Foto: Eirik Brekke

Helse- og sosialbyråd Erlend Horn (V) la onsdag frem planen for fremtidens Nav i Bergen. Den er basert på konklusjonene fra en arbeidsgruppe som skulle fornye og utvikle Nav, og i samarbeid med de statlige organene i Nav.

Dagens Nav-kontorer har ikke lenger hensiktsmessige lokaler, verken for brukerne eller ansatte, mener Horn.

Han viser til at organiseringen har vært uforandret siden 2006, og at digitalisering i den perioden har endret arbeidsoppgaver og -metoder. Antall brukere som fysisk møter opp er redusert, og arealkostnadene er derfor høyere enn de trenger å være, mener Horn.

Slår sammen bydeler

Nye Nav skal etableres i fem kontorer, mot åtte i dag. Bydelene Årstad og Bergenhus skal fortsatt ha egne kontorer, mens kontorene i Arna og Åsane blir slått sammen. Det samme blir kontorene i Fyllingsdalen og Laksevåg og de to kontorene i Fana og Ytrebygda.

– Med større og mer robuste fagmiljøer håper vi å få økt kapasitet og gode rammer for å følge opp den enkelte. Dette er en viktig forutsetning for å gi gode tjenester til sårbare grupper, sier Horn i en pressemelding.

Det er ikke tatt stilling til hvor kontorene skal ligge. Men tre bydeler vil altså miste et Nav-kontor. I rapporten pekes det på at det kan føre til utfordringer for enkelte brukere.

Arna-folk må til Åsane

For eksempel ligger det i kortene at et sammenslått kontor for Åsane og Arna vil få kontor i Åsane.

«For byrådet er det viktig at man ved sammenslåing av NAV Åsane og NAV Arna må kunne gjennomføre samtaler i lokaler Bergen kommune leier i Øyrane Torg når det er behov for dette» skriver byrådet, og lover at fremtidens Nav-kontorer skal være tilgjengelig både for fotgjengere, personer med nedsatt funksjonsevne, syklister og bilister.

Byrådet skriver også at «det er få steder i Bergen som er vanskelig tilgjengelig med kollektivtransport», og at dette gir en frihet i lokalisering av de nye kontorene.

Ansatte må jobbe i landskap

For de ansatte vil reformen bety at de skal jobbe i såkalte «aktivitetsbaserte arbeidsplasser», på godt norsk kontorlandskap. Dette vil spare areal, og dermed kostnader.

Tilsvarende prosesser i Bergen kommune og statlige virksomheter har møtt mye motstand fra ansatte og deres organisasjoner. Et av ankepunktene har vært at mange ansatte jobber med taushetsbelagt informasjon.

«Byråden forutsetter at de ansatte involveres tett i utforming og
iverksetting av arealutformingen og arbeidsplass-konseptet» skriver Horn.

Byrådet kan selve avgjøre denne saken, siden det tilligger byrådet å bestemme kommunens organisasjon.

Publisert: