Storaksjon på Paradis etter funn av mulig giftstoff

Politiet fant mindre mengde kastorbønner i en leilighet i slutten av februar.

Publisert:

KRIMTEKNIKERE: Her er krimteknikere på vei inn for å dokumentere leiligheten før alt løsøre skal ryddes ut og brennes. Foto: Ørjan Deisz

En leilighet i et privathus på Paradis, bestående av flere boenheter, skal saneres etter funn av et mulig giftig stoff i slutten av februar.

Leiligheten plombert

Mandag morgen startet en rekke etater opp et godt synlig arbeid i Øvrelia. Rundt 25 mannskaper fra ulike etater rykket inn i området.

Politiet skal ha funnet mindre mengder kastorbønner. Olje fra slike bønner har en rekke bruksområder, men kan også brukes til å fremstille det giftige stoffet ricin.

Materialet ble fjernet av politiet og leiligheten plombert. Materialet er ikke ferdig analysert.

– Vi har funnet rester av noe som muligens kan være ricin. Det er foreløpige prøver som har vist dette. Leiligheten der giften er forsøkt produsert ligger i kjelleretasjen på en vertikaltdelt bolig. Vi sender først inn krimteknikere for å dokumentere leiligheten. Deretter skal alt av løsøre ut og brennes, sier politiets innsatsleder på stedet Ole Marius Røttingen.

SIVILFORSVARET: Storestyrker fra politi, brannvesen, sivilforsvar i aksjon på Paradis. Foto: ØRJAN DEISZ

Flere etater involvert

Beboer av leiligheten er avhørt og samarbeider med politiet. Politiet har ikke opplysninger om at bønnene var tenkt til bruk i straffbare handlinger eller at de utgjorde noen fare for omgivelsene.

Etat for helsetjenester i Bergen kommune står for saneringen av leiligheten med bistand fra en rekke etater. Beboer i leiligheten har ikke kommet til skade og det er ingen risiko for omgivelsene forbundet med saneringsarbeidet.

– Mannen er avhørt og blir tatt hånd om av helsevesenet. Ut fra tidligere befatning vi har hatt med mannen føler vi oss temmelig sikre på at han ikke har prøvd å fremstille gift for å skade andre.

– Det er en stor aksjon med masse biler, personell, rensestasjon, kommandotelt osv. Det ser dramatisk ut, men vi kan berolige naboer om at det ikke er noen fare for omgivelsene. Arbeidet vil i hvert fall pågå hele dagen, sier Røttingen.

DRAKTER: Politiets krimteknikere iførte seg drakter før de tok seg inn i leiligheten. Foto: Ørjan Deisz

Membrantette drakter

Personell som gjennomfører saneringen inne i leiligheten og direkte utenfor vil være iført verneutstyr og kan tiltrekke seg en del oppmerksomhet.

Det er sendt ut en sms til folk som bor i nabolaget: «I dag vasker vi ned en leilighet i nabolaget pga mulig giftig stoff. Det er ingen helsefare for naboer, men kan lukte litt klor».

– Personell som skal inn i leiligheten blir utstyrt med membrantette drakter for ikke å bli eksponert for farlige stoffer. Noe er funnet og tatt ut, men vi vet egentlig ikke om det finnes mer i leiligheten, sier Arve Bang, som er assisterende kommuneoverlege.

STOR AKSJON: Politiets innsatsleder på stedet Ole Marius Røttingen (t.h.). Foto: ØRJAN DEISZ

– Inge fare for omgivelsene

– Vi bruker klor, vann og såpe for å rense hele leiligheten. Utenfor sorterer vi i containere. Noe skal brennes, annet går som restavfall etter at det er vasket.

Bang sier at de andre som bor i huset ikke er utsatt for noe fare.

– Her er det ingen fare verken for beboere i samme hus eller naboer som bor i omegnen, sier Bang.

Politiadvokat Elisabeth Ryen sier at det er for tidlig å konkludere i forhold til eventuell siktelse i saken.

- Vi avventer endelige resultater av prøver, samt hva som ble funnet under dagens ransakelse. Det kan også bli aktuelt med nye avhør, sier Ryen.

Disse deltar i arbeidet mandag:

  • Etat for helsetjenester i Bergen kommune er ansvarlig for saneringen.
  • Cytox står for selve gjennomføringen i leiligheten.
  • Helse Bergen bistår.
  • Bergen brannvesen bistår.
  • Sivilforsvaret bistår.
  • Politiet skal i forkant av saneringen gjennomføre en ransaking på stedet og bistår ut over det med ordensmessige forhold, blant annet ved å sperre av området.

Bergens Tidende har vært i kontakt med huseier. Han ønsker ikke å kommentere saken.

KASTORBØNNER: Kan både drepe og helbrede. Foto: TIDSSKRIFT for den Norske Lægeforening

«Paraplydrapet» i 1978

Ifølge Tidsskrift for den Norske Lægeforening kan stoffet ricin både drepe og helbrede: «Ricinus communis, eller kristpalme, vokser vilt i Afrika og Sør-Europa og brukes som prydplante i Norden. Bønnene brukes til fremstilling av olje. Denne oljen kjenner vi godt som lakserolje. Oljen brukes som smøreolje i industrien. Den er da renset for ricintoksin, og fra avfallsproduktene etter denne prosessen kan ricinet fremstilles».

Tidsskriftet skriver at Ricin er dødelig i små doser. Det mest kjente tilfellet av ricin brukt mot mennesker er «paraplydrapet» i 1978, der antikommunisten Georgi Markov ble stukket i leggen med en paraply som inneholdt ricin. Senere er det blitt kjent at terroristorganisasjoner som al-Qaida er i besittelse av ricin.

Publisert: