Her meide de ned flere vernede trær. - Svært uheldig at folk tar seg til rette.

Rundt 20 trær i ulike størrelser er hogget ned ved Haus kyrkje. Blant annet en minnebjørk fra krigen. – Det er svært uheldig, sier grunneier.