• VILLE ÅPNE: Haus grendaråd kontaktet ikke grunneier eller Hordaland fylkeskommune før de felte trær ved Haus kyrkje. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Grendarådet felte vernede trær på Osterøy

Rundt 20 trær i ulike størrelser er hogget ned ved Haus kyrkje. Blant annet en minnebjørk fra krigen. – Det er svært uheldig, sier grunneier.