Strømmen gikk, så røk radioen

Radiosenderen i Sysendalen har ikke nødstrøm. Flere titalls beboere er uten strøm og radio.