• STRIDENS KJERNE: Dette området vil jernbanen ruste opp til terminalbruk, noe byrådet i Bergen motsetter seg kraftig. FOTO: Eirik Brekke

Kjemper mot Koengen-terminal

Byrådet nekter å belite seg i spillet om midlertidig godsterminal på Koengen.