Færre dør av overdoser

27 døde av overdoser i Bergen i 2017. Og flest døde av legemidler, ikke heroin.

Publisert:

HØYE TALL: Bergen og Hordaland har hatt jevnt over høye overdosetall i mange år. Foto: BERGENS TIDENDE

Færre døde av narkotika i fjor, sammenliknet med året før. Det er nedgang både i Bergen, Hordaland og i landet under ett. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet som ble publisert onsdag morgen.

Legemidler av typen opioider og metadon var hyppigste dødsårsak.

  • Den ferske dødsårsakstatistikken viser også at hjerte- og karsykdommer for første gang ikke er den hyppigste dødsårsaken i Norge.

– Gledelig nedgang

I fjor døde 247 av narkotikabruk i Norge. Tallet for 2016 var 284 døde.

I Bergen døde 27 i 2017, mens 36 døde året før.

- Det er en gledelig nedgang, men tallet er fortsatt altfor høyt, sier byråd Erlend Horm om de nye tallene. Han advarer også mot å dra noen enkeltforklaringer basert på dette.

– Men at tallene fortsatt er såpass høye viser at det er fortsatt behov for en omfattende rusomsorg, og at det er viktig å fortsette med de tiltakene vi allerede har satt i gang, sier han.

I Hordaland døde 50 i 2016, mens antallet for 2017 var 40.

Færre dør av heroin

I 2017 var 83 prosent av dødsfallene knyttet til bruk av opioider, som er en samlebetegnelse for naturlige og syntetiske stoffer med opphav i opium, viser den nye statistikken.

For andre år på rad er ikke lenger heroin den hyppigste dødsårsaken.

Inndelingen etter type opioider var:

  • andre opioider som legemidlene morfin, kodein og oxycodon (24 prosent)
  • metadon (22 prosent)
  • heroin (20 prosent)
  • syntetiske opioider som eksempelvis buprenorfin, fentanyl og petidin (17 prosent)

Nasjonal overdosestrategi

I 2013 vedtok Stortinget Nasjonal overdosestrategi. Etter årevis med skyhøye dødstall i Norge, skulle konkrete tiltak som for eksempel Nalokson nesespray mot overdose føre til at flere overlevde.

De første årene uteble resultatene, men tallene for 2017 er den første vesentlige nedgangen siden strategien ble vedtatt.

– Forsterke tilbudene

Da helseministeren besøkte Strax-huset på Verdens overdosedag 31. august, sa han at det var vanskelig å peke på grunnen til at tallene ikke gikk mer ned.

– Vi vet jo ikke hvordan situasjonen hadde vært uten denne strategien. Men vi må nå forsterke tilbudene og se på nye løsninger. Det er vi i gang med gjennom oppfølgingen av regjeringsplattformen. Blant annet skal sprøyterommene bli til brukerrom, og den store rusreformen er også i arbeid, sa ministeren da.

Helsedirektoratet fikk før sommeren i oppdrag å lage et forslag til ny nasjonal overdosestrategi, og skal være ferdig innen 1. desember.

Med nedgangen i 2017 er tallene nå nede på samme nivå som før overdosestrategien ble vedtatt.

Folkehelseinstituttet skriver i en pressemelding at nedgangen i 2017 kan være en tilfeldig variasjon, eller den kan skyldes endringer i tilgang til rusmiddel. Den kan også være et resultat av tiltakene i overdosestrategien.

Publisert: