Håp for Haukås-perlene

Folk i nærmiljøet er svært positive til å ta vare på natur- og kulturverdiene i og omkring Haukåsvassdraget i Åsane. Området kan bli en attraksjon for bydelen og Bergen kommune.