Sender økonomiplan i retur

Fylkesmannen godkjenner ikke nye investeringer i Øygarden før kommunen har vedtatt ny økonomiplan.