Færre voksne i barnehagene

Det blir færre voksne i barnehagene i Bergen. I ettermiddag gikk flertallet i komite for oppvekst inn for å redusere bemanningen i småbarnsavdelingene fra dagens ni barn og tre voksne til fire voksne og 14 barn.