Vil snu på hver krone i Helse Vest

Konsernledelsen i Helse Vest er villig til å snu hver krone på poster som ikke vedrører pasientbehandling for å imøtekomme statens krav til budsjettbalanse.