• (1/2)
    KONFLIKTOMRÅDE: Turgåerne Marit og Tore Steen-Nilsen forsikret byråd Lisbeth Iversen om at dette området ovenfor Spelhaugen i Fyllingsdalen er et populært og mye brukt turområde. De ønsker at området blir skånet for omfattende boligbygging. <p/>FOTO: KNUT STRAND

Dragkamp om byfjellsgrenser

Det brygger opp til kamp mellom grunneiere og Bergen kommune om hvor byfjellsgrensen skal gå på Lyderhorn, Damsgårdsfjellet og Kanadaskogen.