Ikkje ei statleg krone til Nyborgtunnelen

Strilar og byfolk må truleg betala heile milliarden sjølv dersom dei vil ha Nyborgtunnelen innan 2015. Staten har kanskje ikkje ei einaste ledig krone før etter 2020.