• <b>SJØENS ROLLS-ROYCE:</b> 4,85 millioner kroner koster dette vidunderet, en fem år gammel 52 fots Princess med navnet «El Senador». FOTO: Paul Sigve Amundsen

Flytende luksus for de pengesterke

De fleste av oss må nøye seg med å se dem fra utsiden. Bare et fåtall har råd til å kjøpe slik flytende luksus som Princess-båtene byr på.