- Vi modnes tidligere

Større modenhet, høyere ambisjoner og flere kvinnelige forbilder i yrkeslivet. Slik forklarer jusstudinene at jentene gjør det bedre enn guttene på skolen.