Vil granske kommunalt tomtesal

I ti år har Hans Gunnar Våge prøvd å få kjøpe ei nabotomt frå Fjell kommune. Kommunen avslo, og selde tomta rimeleg til mor til varaordførar Espen Villanger (Ap) - utan å lyse ho ut.