Vil ha fylkesplan for småkraftverk

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vil ha ein samla plan for bygging av småkraftverk. Konsesjonar som ikkje er handsama, bør leggast på is til planen er ferdig.