Krevde søvnekspert som sakkyndig

Forsvarer Odd A. Drevland satte i går frem krav om at lagmannsretten skulle oppnevne en søvnekspert som sakkyndig.