- Mer gym - mindre kristendom

Elevene vi treffer på Krohnengen skole er enige om at gym er gøy og at de absolutt burde hatt mer. Gjerne hver dag.