Fylkesgrense etter midtlinja

Fylkesutvalet i Hordaland rår til at midtlineprinsippet vert lagt til grunn for fastsetjing av revidert grense i sjø mellom Hordaland og Sogn og Fjordane fylke og mellom Fedje og Gulen kommunar.