Nei til ny barnehagelov

Leder for seksjon barnehage i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, raser mot utkastet til ny barnehagelov.