Har ikke råd til å ta imot hjelp

Kaia Gundersen-Demmink og mannen fikk innvilget fire timer hjemmehjelp i måneden. Men det har de ikke råd til.